11 Απριλίου 2008

Έκθεση Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας.....

Αφιέρωμα στην έκθεση του Μουσείου που στεγάζει
ευρήματα από τις ανασκαφές της Αρχαίας Αγοράς
της πόλης των Αθηνών

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα Μάρτιος 2008