02 Απριλίου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....

Αφιέρωμα στους νέους καλλιτέχνες






Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα Γκάζι Μάρτιος 2008