30 Απριλίου 2010

Σαντορίνη.....το νησί που ζει από την ομορφιά του

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Σαντορίνη
Πρωινό σεργιάνι στα Φηρά τα μοναδικά


photos by
Dimitris Bethanis
Santorini island Cyclades, Greece
May 2009 Fira

29 Απριλίου 2010

Σαντορίνη.....το νησί που ζει από την ομορφιά του

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Σαντορίνη
πρωινό φωτογραφικό σεργιάνι στα Φηρά


photos by
Dimitris Bethanis
Santorini island, Cyclades, Greece
May 2009, Fira

28 Απριλίου 2010

Σαντορίνη.....το νησί που ζει από την ομορφιά του

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Σαντορίνη
στον πιο όμορφο προορισμό...
Πρωινή φωτογράφιση στα Φηρά
και από τα Φηρά.....photos by
Dimitris Bethanis
Santorini island, Cyclades, Greece
May 2009, Fira

27 Απριλίου 2010

Σαντορίνη.....το νησί που ζει από την ομορφιά του

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Σαντορίνη
Πρωινό φωτογραφικόπ σεργιάνι στα Φηρά
Είναι μοναδικά......


photos by
Dimitris Bethanis
Santorini island, Cyclades, Greece
May 2009 Fira

26 Απριλίου 2010

Σαντορίνη.....το νησί που ζει από την ομορφιά του

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Σαντορίνη
Πρωινό σεργιάνι στα Φηρά


photos by
Dimitris Bethanis
Santorini island, Cyclades, Greece
May 2010, Fira

25 Απριλίου 2010

Σαντορίνη.....το νησί που ζει από την ομορφιά του

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Σαντορίνη
Πρωινό φωτογραφικό σεργιάνι στα Φηράphotos by
Dimitris Bethanis
Santorini island, Cyclades, Greece
May 2009, Fira

24 Απριλίου 2010

Σαντορίνη.....το νησί που ζει από την ομορφιά του

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Σαντορίνη
Πρωινό στα Φηρά


photos by
Dimitris Bethanis
Santorini island, Cyclades, Greece
May 2009 Fira

22 Απριλίου 2010

Σαντορίνη.....το νησί που ζει από την ομορφιά του

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Σαντορίνη
πρωινό στα Φηρά


photos by
Dimitris Bethanis
Santorini island, Cyclades, Greece
May 2009, Fira

21 Απριλίου 2010

Σαντορίνη.....το νησί που ζει από την ομορφιά του

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Σαντορίνη
Πρωινό φωτογραφικό σεργιάνι στα Φηράphotos by
Dimitris Bethanis
Santorini island, Cyclades, Greece
May 2009, Fira

20 Απριλίου 2010

Σαντορίνη.....το νησί που ζει από την ομορφιά του

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Σαντορίνη
πρωινό στα Φηρά τα πανέμορφα


photos by
Dimitris Bethanis
Santorini island, Cyclades, Greece
May 2009, Fira