30 Ιουνίου 2008

29 Ιουνίου 2008

28 Ιουνίου 2008

27 Ιουνίου 2008

26 Ιουνίου 2008

24 Ιουνίου 2008

22 Ιουνίου 2008

21 Ιουνίου 2008

20 Ιουνίου 2008

19 Ιουνίου 2008

18 Ιουνίου 2008

Η ομορφιά της τέχνης και της δημιουργίας.....


Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Πεντέλη Ιούνιος 2008

17 Ιουνίου 2008

Η ομορφιά της τέχνης και της δημιουργίας.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Πεντέλη Ιούνιος 2008

16 Ιουνίου 2008