31 Μαΐου 2008

30 Μαΐου 2008

29 Μαΐου 2008

28 Μαΐου 2008

27 Μαΐου 2008

26 Μαΐου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Σούνιο Μάιος 2008

25 Μαΐου 2008

24 Μαΐου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα Μάιος 2008

23 Μαΐου 2008

22 Μαΐου 2008

21 Μαΐου 2008

20 Μαΐου 2008

19 Μαΐου 2008

18 Μαΐου 2008

17 Μαΐου 2008

16 Μαΐου 2008

15 Μαΐου 2008

14 Μαΐου 2008

13 Μαΐου 2008

12 Μαΐου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα Μάιος 2008

11 Μαΐου 2008

10 Μαΐου 2008

09 Μαΐου 2008

08 Μαΐου 2008

07 Μαΐου 2008

06 Μαΐου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....
Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα 2008
Λίγο μετά τις 9 που είναι
κλειστά τα μαγαζιά.....