29 Ιουνίου 2007

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία

Είναι τέχνη
και δημιουργία


Δημιουργία Νο.36

Γιώργος Περγάμαλης

28 Ιουνίου 2007

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία

Είναι δημιουργίαΔημιουργία Νο.35

Γιώργος Περγάμαλης

22 Ιουνίου 2007

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία

Είναι δημιουργίαΔημιουργία Νο.34

Γιώργος Περγάμαλης

20 Ιουνίου 2007

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία

Είναι και τέχνη και δημιουργία


Δημιουργία Νο.33

Γιώργος Περγάμαλης

19 Ιουνίου 2007

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία

Είναι δημιουργία


Δημιουργία Νο.32

Γιώργος Περγάμαλης

17 Ιουνίου 2007

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία

Είναι δημιουργίαΔημιουργία Νο.31

Γιώργος Περγάμαλης

14 Ιουνίου 2007

11 Ιουνίου 2007

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία

Είναι δημιουργίαΔημιουργία Νο.29

Γιώργος Περγάμαλης

09 Ιουνίου 2007

06 Ιουνίου 2007

03 Ιουνίου 2007

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία

photo by Miguel Lasa
from photo.net


Δημιουργία Νο.26

Γιώργος Περγάμαλης


Meteora by Ioanna gr
from photo.net

02 Ιουνίου 2007