24 Ιουλίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Πάτμος
Φωτογραφικό οδοιπορικό στη χώρα την μοναδικήphotos by
Dimitri Bethani
Patmos island July 2011

11 Ιουλίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Πάτμος
Φωτογραφικό οδοιπορικό στα καλντερίμια της χώραςphotos by
Dimitri Bethani
Patmos island, Hora
June 2011

10 Ιουλίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Πάτμος
Φωτογραφικό οδοιπορικό στα καλντερίμια της Χώραςphotos by
Dimitri Bethani
Patmos island, Hora
June 2011

07 Ιουλίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Πάτμος
Φωτογραφικό οδοιπορικό στα σοκάκια της Χώραςphotos by
Dimitri Bethani
Patmos island, Hora
June 2011

05 Ιουλίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Πάτμος
Φωτογραφικό οδοιπορικό στη χώρα την μοναδικήphotos by
Dimitri Bethani
Patmos island, Hora
June 2011

04 Ιουλίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Πάτμος
Φωτογραφικό οδοιπορικό στην πανέμορφη Χώραphotos by
Dimitri Bethani
Patmos island, Hora
June 2011

03 Ιουλίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Πάτμος
Φωτογραφικό οδοιπορικό στη χώραphotos by
Dimitri Bethani
Patmos Hora June 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Πάτμος η μοναδική
Καλό πρωινό από τα Δωδεκάνησα
Καπετάνιος