31 Οκτωβρίου 2009

Αμοργός.....το νησί που ζει από την ομορφιά του μπλε και του γαλάζιου


Φωτογραφικό οδοιπορικό
από τον Sailor, στη φωτο,
στη Λαγκάδα

photos by
Dimitrios Bethanis
Amorgos island, Cyclades, Greece
September 2009, Lagada
by Canon EOS 50D

30 Οκτωβρίου 2009

Αμοργός.....το νησί που ζει από την ομορφιά του μπλε και του γαλάζιου


Φωτογραφικό οδοιποριοκό
στην Αμοργό
Πρωινό φωτογραφικό
στη Λαγκάδα


photos by
Dimitrios Bethanis
Amorgos island, Cyclades, Greece
September 2009, Lagada
by Canon EOS 50D

29 Οκτωβρίου 2009

Αμοργός.....το νησί που ζει από την ομορφιά του μπλε και του γαλάζιου


Φωτογραφικό οδοιπορικό
στην Αμοργό
Πρωινό στη Λαγκάδα
για φωτογράφιση και καφέ


photos by
Dimitrios Bethanis
Amorgos island, Cyclades, Greece
September 2009, Lagada
by Canon EOS 50D

28 Οκτωβρίου 2009

Αμοργός.....το νησί που ζει από την ομορφιά του μπλε και του γαλάζιου


Φωτογραφικό οδοιπορικό
στην Αμοργό
Πρωινό στη Λαγκάδα

photos by
Dimitrios Bethanis
Amorgos island, Cyclades, Greece
September 2009, Lagada
by Canon EOS 50D

26 Οκτωβρίου 2009

Αμοργός.....το νησί που ζει από την ομορφιά του μπλε και του γαλάζιου


Αμοργός η μοναδική
πρωινό στη Λαγκάδα
για φωτογράφιση στα
καλντερίμια του Χωριού

photos by
Dimitrios Bethanis
Amorgos island, cyclades, Greece
September 2009, Lagada
by Canon EOS 50D

25 Οκτωβρίου 2009

Αμοργός.....το νησί που ζει από την ομορφιά του μπλε και του γαλάζιου


Φωτογραφικό πρωινό στα
καλντερίμια της Λαγκάδας
στην Μοναδική Αμοργό

photos by
Dimitrios Bethanis
Amorgos island, Cyclades, Greece
September 2009, Lagada
by Canon EOS 50D

24 Οκτωβρίου 2009

Αμοργός.....το νησί που ζει από την ομορφιά του μπλε και του γαλάζιου


Φωτογραφικό σεργιάνι
στα καλντερίμια της Λαγκάδας
στην Αμοργό την μοναδική

photos from
Dimitrios Bethanis
Amorgos island, Cyclades, Greece
September 2009 Lagada
by Canon EOS 50D

23 Οκτωβρίου 2009

Αμοργός.....το νησί που ζει από την ομορφιά του μπλε και του γαλάζιου


Φωτογραφικό σεργιάνι
στην Αμοργό
Πρωινό στη Λαγκάδα

photos from
Dimitrios Bethanis
Amorgos island, Cyclades, Greece
September 2009, Lagada
by Canon EOS 50D

22 Οκτωβρίου 2009

Αμοργός.....το νησί που ζει από την ομορφιά του μπλε και του γαλάζιου


Φωτογραφικό σεργιάνι
στην Αμοργό
Πρωινό στα καλντερίμια
της Λαγκάδας της μοναδικής

photos from
Dimitrios Bethanis
Amorgos island, Cyclades, Greece
September 2009, Lagada
by Canon EOS 50D

20 Οκτωβρίου 2009

Αμοργός.....το νησί που ζει από την ομορφιά του μπλε και του γαλάζιου


Φωτογραφικό σεργιάνι
στην Αμοργό την μοναδική
Πρωινό στη Λαγκάδα στα
καλντερίμια του πιο
όμορφου χωριού της Αμοργού
photos from
Dimitrios Bethanis
Amorgos island, Greece
September 2009, Lagada
by Canon EOS 50D