31 Ιουλίου 2008

30 Ιουλίου 2008

29 Ιουλίου 2008

28 Ιουλίου 2008

27 Ιουλίου 2008

26 Ιουλίου 2008

24 Ιουλίου 2008

23 Ιουλίου 2008

22 Ιουλίου 2008

21 Ιουλίου 2008

20 Ιουλίου 2008

19 Ιουλίου 2008

18 Ιουλίου 2008

Τέχνη και δημιουργία είναι η φωτογραφία.....

Παιχνίδισμα με φως και χρώμα

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

17 Ιουλίου 2008

16 Ιουλίου 2008

15 Ιουλίου 2008