30 Νοεμβρίου 2010

Αη Στράτης.....το νησί που σε ταξιδεύει στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Πρωινό σεργιάνι στον Αη Στράτη


photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Ai Stratis island
July 2010

29 Νοεμβρίου 2010

Αη Στράτης.....το νησί που σε ταξιδεύει στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Σεργιάνι στον Αη Στράτη τον τελευταίο επίγειο παράδεισο

photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Ai Stratis island
July 2010

27 Νοεμβρίου 2010

Αη Στράτης.....το νησί που σε ταξιδεύει στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Πρωινό στον Αη Στράτη τον τελευταίο επίγειο παράδεισοphotos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Ai Stratis island
July 2010

25 Νοεμβρίου 2010

Αη Στράτης.....το νησί που σε ταξιδεύει στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Πρωινό στον Αη Στράτη
photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Ai Stratis island
July 2010

24 Νοεμβρίου 2010

Αη Στράτης.....το νησί που σε ταξιδεύει στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Φωτογραφικός περίπατος στον Αη Στράτη

photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Ai Stratis island
july 2010

23 Νοεμβρίου 2010

Αη Στράτης.....το νησί που σε ταξιδεύει στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Φωτογραφικός περίπατος στον Αη Στράτη


photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Ai Stratis island
July 2010

22 Νοεμβρίου 2010

Αη Στράτης.....το νησί που σε ταξιδεύει στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Σεργιάνι στον Αη Στράτη

photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Ai Stratis island
July 2010

21 Νοεμβρίου 2010

Αη Στράτης.....το νησί που σε ταξιδεύει στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Πρωινό στον Αη Στράτη
photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Ai Stratis island
July 2010