29 Νοεμβρίου 2008

Ταξίδι καλοκαιρινό στην ομορφιά του Αιγαίου.....

Πέτρα η μοναδική
όμορφη και γραφική
Ζεις στην Ελλάδα γνώρισέ την
είναι απλόphotos from Dimitrios Bethanis
Petra Lesvos Island Greece
September 2008

28 Νοεμβρίου 2008

Ταξίδι καλοκαιρινό στην ομορφιά του Αιγαίου.....

Πέτρα η μοναδική
πάντοτε όμορφη και γραφική
Γίνε ταξιδευτής στον τόπο σουphotos from Dimitrios Bethanis
Petra Lesvos Island Greece
September 2008

27 Νοεμβρίου 2008

Ταξίδι καλοκαιρινό στην ομορφιά του Αιγαίου.....

Πέτρα η μοναδική
πάντα όμορφη και γραφικήphotos from Dimitrios Bethanis
Petra Lesvos Island Greece
September 2008

26 Νοεμβρίου 2008

ταξίδι καλοκαιρινό στην ομορφιά του Αιγαίου.....

Πέτρα η μοναδική
πάντοτε όμορφη
και γραφική


photos from Dimitrios Bethanis
Petra Lesvos Island Greece
September 2008

25 Νοεμβρίου 2008

ταξίδι καλοκαιρινό στην ομορφιά του Αιγαίου.....

Πέτρα η μοναδική
όμορφη κάθε εποχή
photos from Dimitrios Bethanis
Petra Lesvos Island Greece
September 2008

24 Νοεμβρίου 2008

ταξίδι καλοκαιρινό στην ομορφιά του Αιγαίου.....

Πέτρα η μοναδική
όμορφη και γραφική
ακόμα και την νύχτα
την καλοκαιρινή
photos from Dimitrios Bethanis
Petra Lesvos Island Greece
September 2008

23 Νοεμβρίου 2008

ταξίδι καλοκαιρινό στην ομορφιά του Αιγαίου.....

Πέτρα η μοναδική
όμορφη και γραφική
ακόμα και την νύχτα
την καλοκαιρινή


photos from Dimitrios Bethanis
Petra Lesvos Island Greece
September 2008

22 Νοεμβρίου 2008

ταξίδι καλοκαιρινό στην ομορφιά του Αιγαίου.....

Πέτρα η μοναδική
όμορφη και γραφική
ακόμα και την νύχτα
photos from Dimitrios Bethanis
Petra Lesvos Island Greece
September 2008

21 Νοεμβρίου 2008

ταξίδι καλοκαιρινό στην ομορφιά του Αιγαίου.....

Πέτρα η μοναδική
όμορφη και γραφική
ακόμα και την νύχταphoto from Dimitrios Bethanis
Petra Lesvos Island Greece
September 2008