03 Απριλίου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....

Αφιέρωμα στους νέους καλλιτέχνες


Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα Μάρτιος 2008
Από την Έκθεση των καλλιτεχνών
στο Γκάζι