30 Απριλίου 2008

29 Απριλίου 2008

28 Απριλίου 2008

27 Απριλίου 2008

26 Απριλίου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα Απρίλιος 2008

25 Απριλίου 2008

24 Απριλίου 2008

23 Απριλίου 2008

22 Απριλίου 2008

12 Απριλίου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....

Αφιέρωμα στον Ελευθέριο Βενιζέλο

Από την έκθεση στο Ελευθέριος Βενιζέλος
Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Απρίλης 2008

11 Απριλίου 2008

Έκθεση Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας.....

Αφιέρωμα στην έκθεση του Μουσείου που στεγάζει
ευρήματα από τις ανασκαφές της Αρχαίας Αγοράς
της πόλης των Αθηνών

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα Μάρτιος 2008