20 Δεκεμβρίου 2007

Σύγχρονή τέχνη και δημιουργία.....

Τέχνη και δημιουργία είναι η φωτογραφία
Από το National Geographic