09 Δεκεμβρίου 2007

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....

Πέτρα, Λέσβος 2007
φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη