30 Μαρτίου 2007

Εδώ είναι το καλό φαγητό.....Εδω μπορείς να φας το καλοκαίρι στην Πέτρα της Λέσβου
στον Συνεταιρισμό Γυναικών Πέτρας, ότι πιο όμορφο
φτιάχνουν τα χέρια των υπέροχων γυναικών της ομάδας
του συνεταιρισμού με Αρχηγό την Ελένη.
Αξίζει και με το παραπάνω.

Καπετάνιος
Φίλος της Πέτρας και της Λέσβου