17 Μαρτίου 2007

Με τον φακό των ματιών μου.....Κύθηρα

Μια από τις ομορφιές που έχουν δει
τα μάτια μου