01 Μαΐου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....




Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα 2008