30 Οκτωβρίου 2007

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....

Η φωτογραφία είναι και τέχνη και δημιουργία
by Dimitrios Bethanis